Cautare stadiu dosar


Situaţia dosarelor înregistrate la A.N.R.P. - 20 ianuarie 2017

În conformitate cu articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, potrivit căruia: "entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor",

A.N.R.P. prezintă situaţia dosarelor înregistrate până la data de 20 ianuarie 2017.

- Dosare Fond Funciar - Ultimul dosar înregistrat: 29978/FFCC

- Dosare Legea 10/2001 - Ultimul dosar înregistrat: 62234/CC