Contestarea in instanta a evaluarii ANRP

Conform noii legi evaluarea nu mai este pastrata ca responsabilitate esentiala a unui evaluator ci revine ca sarcina pentru ANRP. Acest sistem prezinta o serie de inadvertente. Respectarea grilei notariale conform datelor din anul 2013, indiferent de data la care se va desfasura evaluarea, minimizarea valorilor pe care o practica ANRP determinand in unele cazuri si pierderi de peste 80%, lipsa unui caracter unitar in aplicarea grilei notariale - toate acestea reprezinta detalii care afecteaza rezultatul final intr-un mod cu totul nejustificat. Dispunem de avocati in masura sa intervina prin contestarea in instanta a evaluarii ANRP reusind astfel sa obtina o evaluare optima conforma cu valoarea reala!

Contestarea valorii deciziei de despagubire prin puncte se poate face in paralel cu incasarea banilor pentru decizia ce v-a fost deja emisa!!!

COST 0 DIN PARTEA DVS!!!


Despagubirile ANRP

Daca ANRP a emis o Decizie de acordate de despăgubiri cu mult timp in urma, iar acum, in urma unei ,,reevaluări" a constatat ca despăgubirile acordate au fost supraevaluate, aveți nevoie de reprezentare adecvată. Daca aveti dosarul inregistrat la ANRP si nu ati primit inca Decizia de compensare, se impune sa actionati in judecata aceasta institutie. Odată cu pronunțarea de către Curtea Constituțională a Deciziei 45/14.10.2019, acest lucru a redevenit posibil pentru zecile de mii de dosare aflate in custodia ANRP-ului și nesoluționate încă. Altminteri, aceasta este singura modalitate legala de a obliga ANRP-ul sa va emita Decizia de compensare, cu atat mai mult cu cat incepand cu 01 ianuarie 2017 odata cu începerea emiterii titlurilor de plata, mecanismul de despagubire prin puncte de compensare a devenit unul concret, efectiv si eficient. Mai sus puteti vedea jurisprudenta consacrata in domeniu, prin care ANRP-ul este obligat in justitie sa emita Deciziile de compensare.

Daca v-a fost emisa decizia de compensare prin puncte de catre ANRP si ati constatat ca imobilul dvs. a fost cu mult subevaluat, se impune sa contestati in justie dispozitia. Dupa izbucnirea scandalului supraevaluarilor in cazul ,,cesionarilor'', in urma caruia toata fosta conducere a ANRP -ului a fost trimisa in judecata pentru fapte de coruptie, de teama ca nu cumva sa existe suspiciuni cum ca cuantumul despagubirilor a fost din nou supraevaluat, aproape toate deciziile de compensare sunt cu mult subevaluate, insa tot in mod ilicit si la limita abuzlui in serviciu, prin interpretarea si aplicarea eronata a grilei notariale de referinta.

Daca ANRP-ul v-a emis o decizie de invalidare partiala sau totala a deciziei entitatii emitente, se impune sa contestati in justitie aceasta decizie.

Pentru o mai bună imagine de ansamblu a domeniului în care sunt specializat, ar trebui mai întâi să analizăm din punct de vedere realist-juridic felul în care funcționează operațiunea administrativă de despăgubiri prin puncte.

Acesta operațiune se desfășoară prin intermediul Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Aici sunt centralizate toate dosarele pe Legea 10 / 2001 de restituire prin echivalent (despăgubiri în puncte achitabile in numerar in cinci transe anuale).

Cele două etape administrative premergătoare despăgubirilor ANRP

În cazul imobilelor ce se pot restitui în natură, cele care există actualmente (nu au fost demolate sau transformate) și nu au fost înstrăinate de către stat chiriașilor (în baza Legii 112 / 1995 sau în baza altor acte normative), procedura administrativă de restituire se efectuează și se finalizează doar în baza dispozițiilor Legii 10 / 2001, odată cu emiterea de către entitatea deținătoare (Primarie, AVAS etc.) a Dispoziției de restituire în natură a imobilului în cauză.

În cazul imobilelor ce nu se pot restitui în natură (demolate / inexistente / transformate / vândute chiriașilor în baza Legii 112 / 1995), procedura administrativă de restituire prin echivalent se desfășoară de această dată pe parcursul a 2 etape distincte.

Prima etapă este reglementată de dispozițiile Legii 10 / 2001 și se finalizează odată cu emiterea de către Primărie sau altă entitate deținătoare a imobilului (precum AVAS etc.) a Dispoziției de restituire prin echivalent. Restituirea prin echivalent urmează a se efectua potrivit dispozițiilor Legii 165 / 2013. Conform acestei prime etape administrative de restituire, termenul de soluționare al notificărilor în baza Legii 10 / 2001 este de 60 de zile de la înregistrare (articolul 25, aliniatul 1 din Legea mai sus menționată), care însă nu era respectat de către autoritățile competente.

Cea de-a doua etapă administrativă de restituire, reglementată de această dată de dispozițiile Legii 165 / 2013, rezidă în selectarea dosarului, evaluarea acestuia conform grilei notariale din anul premergator emiterii deciziei și, respectiv emiterea Dispoziției reprezentând titlul de despăgubire. Însă aceasta a doua etapă administrativă de restituire, în mod paradoxal și inexplicabil, este guvernată de un termen legal de soluționare de 60 de luni, conform disp. art. 34 din L.165/2013, si care a expirat in data de 21.05.2018. Înainte ca dosarul să ajungă de la primărie sau altă entitate emitentă a dispoziției în baza Legii 10 / 2001, la ANRP, dosarul este verificat în vederea avizului de legalitate de către prefectura la nivelul căreia se centralizează toate dosarele. HG 81 / 2007 nu prevede niciun termen în care instituția prefectului este obligată să efectueze această operațiune administrativă de avizare a dosarelor înainte ca acestea să fie transmise ANRP-ului. În cazul în care parcurgerea acestei etape administrative intermediare este tergiversată, câteodată și instituția prefectului trebuie acționată în judecată în vederea transmiterii dosarului către ANRP. Vezi link (cu acordul expres al clientului).

Neajunsurile Legii 165 / 2013

Astfel, în conformitate cu normele interne ale ANRP, dosarele se selectează în vederea parcurgerii etapelor mai sus menționate (selectare dosar, evaluare și emiterea dispoziției), în funcție de numărul intern de înregistrare al dosarului la ANRP. Precizez că în prezent la ANRP sunt înregistrate un număr de aproximativ 60.000 de dosare. Ori din anul 2005, de când ființează ANRP-ul și până în prezent au fost soluționate un număr de aproximativ 30.000 de dosare.

Prin urmare, deși termenul de 60 de zile de soluționare a notificărilor prevăzut de Legea 10 / 2001 nu era respectat, exista totuși posibilitatea legală de a acționa în judecată entitățile deținătoare în vederea emiterii unei decizii sau emiterii unei anumite decizii, jurisprudența conferită de cadrul legal prevăzut de Legea 10 / 2001 fiind adecvată și în continuă evoluție (Decizia nr. XX / 19.03.2007 pronunțată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Rolul avocatului consacrat în domeniul litigiilor cu ANRP

Ori, având în vedere cele mai sus relatate, este necesară intervenția unui avocat specializat în acest domeniu, în vederea acționării în judecată a ANRP-ului și obținerea în mod irevocabil în justiție a obligării acestei instituții să solutioneze și să emită într-un final Decizia reprezentând titlul de despăgubire ce constă în puncta valorice/bani în numerar platibili in cinci transe anuale.
Avocatul specializat in solutionari dosare ANRP, va deschide un proces de "Obligare emitere decizie ANRP"

Concret: ansamblul etapei administrative prevăzută de dispozițiile Legii 165 / 2013 va fi scurtat la modul cel mai drastic. Astfel, persoana îndreptățită nu va mai aștepta soluționarea dosarelor anterioare cu numar de înregistrare mai mic (aproximativ 60.000 la număr), ci ANRP-ul va fi obligat în mod irevocabil, în justiție, sa purceadă la efectuarea operațiunilor administrative mai sus menționate: evaluare și emiterea Deciziei. Durata acestui litigiu absolut indispensabil, având în vedere actualul cadru legal defectuos și inadecvat, se întinde pe o perioadă aproximativă cuprinsă între un an și un an și șase luni de zile, în funcție de vacanțele judecătorești sau alți factori aleatorii. Ca atare, singura modalitate de a debloca un dosar de restituire prin echivalent aflat la ANRP, o reprezintă acționarea în judecată a acestei instituții.

In final, pentru a fi obiectivi si nepartinitori, trebuie mentionat ca ANRP-ul lucreaza cu o resursa umana cu mult sub capacitatea necesara (aproximativ 18 juristi), are un personal limitat care oricum lucreaza la capacitate maxima, iar unii din functonarii acestei institutii au fost nu de putine ori acuzati pe nedrept de supraevaluari, acuzatii ce au facut obiectul a nenumarate dosare penale, insa solutionate prin achitari definitive de rasunet. Insa in aceeasi masura au fost si conndamnari definitive la fel de spectaculoase. Asa se explica subevaluarile, deciziile de invalidare ori validare partiala abuzive si lentoarea solutionarii dosarelor. Oricum, in lipsa vointei si deciziei politice de a inzestra ANRP-ul cu un personal corespunzator adecvat numarului imens de dosare aflat in custodia sa, aceasta institutie nu va putea functiona niciodata in parametrii dezirabili. Iar daca fi sa facem un scurt exercitiu de imaginatie si ne-am imagina ca ne afllam intr-o lume ideala unde ANRP-ul, avand o schema de personal corespunzatoare, ar solutiona rapid toate dosarele de despagubiri aflate in custodia sa, efortul bugetar inerent ar fi pur si simplu nesustenabil, dat fiind conditiile actuale.

Cu precizarea ca in materie de punere in executare a hotararilor in care ANRP-ul a fost obligat sa solutioneze un dosar, sa recalculeze cuantumul despagubirilor ori sa revina asupra unei decizii de invalidare, intodeauna aceasta institutie a fost de buna credinta si a pus in executare hotararile judecatoresti pronuntate impotriva sa.

Cum putem obtine despagubirile ANRP dupa expirarea termenului de 6 luni reglementat de legea 165.2013?

Legea a prorogat termenul de solutionare, la data intrarii ei in vigoare 17 mai 2013 , conform articolului de mai jos -

Articolul 34 (1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.*)

Astfel, termenul MAXIMAL de emitere a deciziilor era de 60 de luni adica mai 2018 iar dupa acest termen conform articolului de lege, mai exista un termen de MAXIM 6 luni in care cei care nu primisera deja deciziile, se puteau adresa direct instantei de juedcata in vederea obtinerii de despagubiri/decizii.

Articolul 35 L. 165/2013 -

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 şi 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul entităţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(1^1) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competenţa secţiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acţiunii. La data de 02-08-2018

Articolul 35 din Capitolul IV a fost completat de Articolul III din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018

(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.

Astfel, se ridica intrebarea legitima, daca cei care si-au depus in 2001 dosarele IN TERMEN , isi pierd dreptul definitiv de de a deschide actiuni in instanta pentru a le fi emise deciziile de despagubire sau daca statul Roman nu cumva face un abuz extrem, prevalandu-se de acest termen depasit si renunta definitiv la emiterea deciziilor de despagubire?

Raspunsul il dam mai jos cu ce texte de lege sunt incalcate si ce trebuie sa faca un petitionar care vrea sa obtina decizia de despagubire din partea ANRP.

  • Dosar De Clauze Abuzive Castigat Impotriva First Bank In Timp Ce Imprumutatul Este Executat Silit In Pararel
  • Ipoteca Imobiliara Prescrisa In 3 Ani Prin Contestatie La Executare-Recuperator Eos Credit Funding Bl Dac
  • Obtinerea Deciziei De Despagubiri Anrp In Instanta Dupa Noiembrie 2018- 6 Luni Termen Posibil Neconstitutional Legea 165/2013
  • Avocat : Stabilire Program Vizitare Minor - Obligatiile Parintilor Divortati
  • Anularea Licitatiei Publice A Procesului Verbal De Licitatie Si A Executarii Silite-Repunerea In Situatia Anterioara Vanzarii Imobilului

Obtinerea Deciziei De Despagubiri Anrp - Cum ramane cu cei care au avut dosarele depuse si asteaptau deciziile ANRP si crezandu-i pe cei din Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, au PIERDUT termenul din noiembrie 2018 nesolicitand in instanta emiterea titlurilor de despagubire ?

Se ridica problema constitutionalitatii sau a neconstutionalitatii termenului de 6 luni de zile " alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor. "

ATENTIE - Termenul de 6 luni zile, incalca dreptul la mostenire, conferit de catre Constitutia Romaniei dar si dreptul la proprietatea privata.

Dreptul la moştenire ARTICOLUL 46
Dreptul la moştenire este garantat.Dreptul de proprietate privată
ARTICOLUL 44
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Astfel, se pune problema ca in ipoteza in care cei ce aveau dreptul de a obtine din partea ANRP, o decizie fie de despagubire fie de respingere(pe care puteau sa o conteste ulterior in instanta), ANRP conform legii, ar putea sa nu mai emita NICIODATA acele decizii de despagubire si pe cale de consecinta cei care au dreptul legal la despagubiri, sa nu-si mai poata obtine aceste drepturi.

Textul de lege cu 6 luni de zile si anume -
(2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor - incalca consitutia!!

Astfel, consideram ca mostenitorii celor care au avut dreptul la aceste despagubiri, nu pot fi prejudiciati de un termen de 6 luni de zile pentru a le fi date despagubirile de pe urma defunctilor autori iar daca vor depasi acest termen de 6 luni, nu-si vor mai putea obtine drepturile.

Suntem de parere ca atata vreme cat succesorii si-au manifestat optiunea succesora, nu vor mai putea sa fie tinuti de alte termene in asa fel incat sa intre in posesia mostenirii de la defunctii lor parinti sau bunici.

Prin urmare si sub acest prin aspect, termenul de 6 luni de zile, timp in care cei interesati ar fi putut sa deschida o actiune, este un termen neconstitutional.

Secundar, prin prisma articolului 44 din Constitutia tarii, consideram ca nu pot fi prejudiciati in drepturile lor printr-un termen de decadere de 6 luni de zile, cei care nu au actionat in instanta statul Roman prin ANRP, avand in vedere obligatia ANRP de emitere a tuturor titlurilor de despagubire pana la Mai 2018.

Consideram si aici si prin prisma dreptului de proprietate privata, ca sunt incalcate dispozitiile Constitutionale.

Cum se poate deschide litigiul si cum se invoca aceste aspecte, pentru a obtine decizia de despagubire?

Teoretic, daca ati deschide acum un litigiu prin care sa solicitati emiterea deciziei de despagubire, ANRP ar invoca decaderea data de termenul de 6 luni de zile de mai sus.

In cadrul actiunii pe care o inaintati in instanta, pe langa capatul de cerere pe care-l faceti cu privire la obligarea ANRP la emiterea deciziei de despagubire, se va invoca si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor mai sus mentionate cu trimitere catre cele doua texte constituionale amintite.

Primita cererea de catre instanta, daca v-a sesiza CCR va putea inclusiv sa dispunsa suspendarea procesului pana cand CCR se va pronunta cu privire la legalitatea acelui text de lege.

In opinia mea, consider ca textul este neconstitutional si ca atare cei care chema in judecata ANRP, vor invoca neconstitutionalitatea legii cu privire la termenul de 6 luni, vor reusi sa anuleze si efectele acestui termen fiindca el nu poate fi constitutional, avandu-se in vedere cele indicate.

Sunteti in situatia in care nu ati reusit sa solicitati in instanta, emiterea deciziei ANRP pana in noiembrie 2018? Completati formularul de mai jos!