CNCI - Decizii Puncte - Finalizam Dosare ANRP - 2024

     Va stam la dispozitie pentru a va oferi orice fel de informatii legate de procesul de restituire si tranzactionare a Deciziei De Compensare Prin Puncte A.N.R.P! Asiguram si garantam confidentialitatea datelor ce ne sunt prezentate, pretul si orice alte informatii ce au caracter personal! Nu percepem comision de tranzactionare, actele notariale sunt in sarcina noastra, cumparator direct, fara intermediari, oferim pretul NET!   

Valorificarea Punctelor ANRP - Puncte ANRP incorect acordate - Finalizre Dosare cu Prioritate -  Tranzactionare Titluri de Plata

Serviciile noastre de consultanță pentru dosarele de retrocedare oferă o soluție rapidă și eficientă pentru clienții noștri care se confruntă cu dificultăți în obținerea drepturilor lor de proprietate. Ințelegem că fiecare situație litigioasă este unică și necesită o abordare personalizată. De aceea, oferim un serviciu de sprijin financiar pentru clienții noștri, pentru a-i ajuta să își urmeze demersurile legale fără să își pună în pericol resursele financiare.

Sprijin financiar situatii litigioase

Considerente:

A. Furnizorul oferă servicii de asistență financiară pentru clienții săi în vederea soluționării litigiilor legale în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract.

B. Clientul dorește să beneficieze de serviciile de asistență financiară oferite de Furnizor pentru soluționarea litigiilor sale legale.

Prin urmare, părțile convin următoarele:

1. Obiectul Contractului:

1.1 Furnizorul se angajează să ofere Clientului asistență financiară pentru acoperirea tuturor costurilor și cheltuielilor legate de soluționarea litigiului legal al Clientului, conform termenilor și condițiilor prezentului contract.

1.2 Cheltuielile acoperite de Furnizor pot include, fără a se limita la, onorariile avocaților, costurile de expertiză, taxele judiciare și orice alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea procesului legal.

2. Remunerația Furnizorului:

2.1 În schimbul asistenței financiare oferite, Furnizorul va beneficia de o remunerație proporțională cu rezultatul litigiului, aceasta fiind inițial stabilită procentual din suma obținută sau economisită datorită soluționării litigiului.

2.2 Procentul exact al remunerației va fi negociat în funcție de dificultatea și complexitatea cazului Clientului.

3. Obligațiile Părților:

3.1 Furnizorul se obligă să ofere asistență financiară în conformitate cu prevederile prezentului contract.

3.2 Clientul se obligă să ofere Furnizorului toate informațiile și documentele necesare pentru soluționarea litigiului său în mod corespunzător.

4. Durata Contractului:

4.1 Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării și va rămâne în vigoare până la soluționarea completă a litigiului Clientului.

Doriți soluționarea cu prioritate dosarului dvs. de retrocedare ?

Vă rugăm completați formularul de mai jos!

ORDONANTA DE URGENTA

La data de 27 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 90/2023, care prevede noi măsuri referitoare la titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).

Potrivit acestui act normativ, plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către A.N.R.P., până la data de 31 octombrie 2023 şi neachitate de Ministerul Finanţelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024.

De asemenea, în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, se suspendă emiterea de către A.N.R.P. a titlurilor de plată în baza dispoziţiilor Legii nr. 165/2013, respectiv ale Legii nr. 164/2014.

Aducem la cunoștința titularilor de dosare soluționate că A.N.R.P. va primi și procesa în continuare cererile de valorificare a punctelor în numerar și va emite certificate de deținător de puncte. Pentru cererile complete, procesate în această perioadă, titlurile de plată vor fi emise după 1 aprilie 2024.

O.U.G. nr. 90/2023 nu va afecta activitatea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor și a Comisiei Speciale pentru Acordarea Despăgubirilor, care vor soluționa în continuare dosare de despăgubire.

Pentru a nu îngreuna activitatea de soluționare a petițiilor și activitatea de consiliere telefonică și, având în vedere că A.N.R.P. nu are atribuții privind elaborarea și aplicarea politicii fiscal-bugetare, rugăm persoanele îndreptățite să se adreseze Ministerului Finanțelor.

Important

OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! 

NE OCUPĂM DE SOLUȚIONAREA DOSARULUI DUMNEAVOASTRĂ

În situația în care aveți un dosar înregistrat la primărie, la ANRP sau la altă entitate învestită de lege, iar acesta nu a fost soluționat până în prezent, vă oferim posibilitatea de a lăsa în grija noastră orice demersuri necesare în vederea încasării despăgubirilor care vi se cuvin.

Contractul de mandat este una dintre modalitățile avantajoase prin care puteți lăsa în sarcina noastră efectuarea tuturor demersurilor, precum și orice costuri aferente completării dosarului dumneavoastră și încasării despăgubirilor în cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere legal.

Numeroasele modificări survenite în legislația restituirii proprietăților determină necesitatea de a completa dosarele ANRP cu diverse documente din care să rezulte categoria de folosință a terenurilor la data preluării, suprafața de teren liber și suprafața de teren ocupat la momentul preluării, descrierea tehnică și arhitecturală a construcțiilor la preluare, încadrarea imobilului conform grilei notariale valabile în anul 2013, etc..

Totodată, legea acordă persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii posibilitatea de a solicita instanței de judecată să soluționeze dosarul de despăgubiri și să oblige Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de compensare cu numărul de puncte stabilit de instanța de judecată.

Prin intermediul unui contract de mandat, încheiat în formă autentică notarială, în schimbul unei cote procentuale din drepturile dumneavoastră, ne oferim să efectuăm toate demersurile aferente soluționării dosarului, orice costuri judiciare și extrajudiciare fiind în sarcina noastră: onorarii avocațiale, onorarii experți judiciari și extrajudiciari, taxe pentru eliberarea diferitelor documente de către autoritățile și instituțiile publice, etc..

CUMPĂRĂM DREPTURI ANRP

Având în vedere procedura lungă și anevoioasă de soluționare a dosarelor înregistrate la ANRP - Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, o modalitate de a vă valorifica drepturile aferente dosarului dumneavoastră o reprezintă cesiunea (vânzarea) acestor drepturi, în schimbul unui preț pe care îl încasați la data încheierii contractului.

Vă oferim posibilitatea de a încheia un contract de cesiune de drepturi litigioase, prin care dumneavoastră să transmiteți integral sau un anumit procent din drepturile aferente dosarului dumneavoastră ANRP, în schimbul unui preț care se va stabili estimativ, raportat la modalitatea de evaluare aplicată de C.N.C.I., conform art. 21 din Legea 165/2013.

Conform art. 24 alin. (2) din Legea 165/2013, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6) din Lege.

Vă informăm astfel că, în situația în care se vând drepturi ANRP, cesionarul compărător al acestor drepturi încasează de la autoritatea publică o sumă inferioară decât cea pe care ar fi încasat-o în mod direct persoana îndreptățită.

Vânzarea drepturilor aferente dosarului dumneavoastră ANRP reprezintă o modalitate simplă și sigură de a vă valorifica aceste drepturi, evitând perioada lungă de așteptare pentru soluționarea dosarului și încasarea punctelor în mod direct de la ANRP

În vederea negocierii contractului, este necesară o analiză prealabilă a documentelor dumneavoastră, pentru a ne informa cu privire la șansele noastre de câștig și riscurile la care ne expunem, în funcție de particularitățile fiecărui dosar în parte.

În măsura în care se ajunge la un acord cu privire la preț, contractul de cesiune de drepturi litigioase se încheie în formă autentică notarială, iar prețul este încasat la momentul încheierii contractului, astfel că orice risc ulterior, referitor la eventuale fluctuații ale valorilor acordate de ANRP, este preluat și suportat de noi.

ASISTENȚA JURIDICĂ ȘI REPREZENTARE PRIN AVOCAT

Echipa noastră formată din profesioniști, juriști și avocați, specializați în materia restituirii proprietăților și cu o experiență vastă în acest domeniu, este la dispoziția dumneavoastră și vă oferă sprijin legal pentru soluționarea dosarului dumneavoastră în cel mai scurt timp.

IMPORTANT,

Acest site nu isi propune sa convinga titularii sa vanda sau sa pastreze Deciziile de Compensare prin Puncte emise sau dosarele de despagubire, ci sa ii informeze pe despagubitii ANRP, astfel incat, prim detinatorii sa vanda la preturi cat mai apropriate de realitate!

 • Va stam la dispozitie pentru a va oferi orice fel de informatii legate de procesul de restituire si piata punctelor A.N.R.P ! Asiguram si garantam confidentialitatea datelor ce ne sunt prezentate, pretul si orice alte informatii ce au caracter personal!
 • Nu percepem comision de tranzactionare, actele notariale sunt in sarcina noastra, oferim pretul NET!
 • Dosare ANRP Legea 165/2013, dispunem de avocati specializati in urgentarea dosarelor!
 • Tranzactiile cu Decizii de Compensare Puncte ANRP au loc exclusiv la un notar autorizat si implica verificarea corectitudinii tuturor documentelor.
 • Transferul banilor se realizeaza prin ordin de plata (integral) sau numerar insa in limita legala!
 • Procedura de transfer al banilor este identica cu tranzactiile imobiliare.
  Dupa ce toate partile implicate au citit contractul si sunt de acord cu termenii, se semneza documentele.
 • Documenetele semnate raman la notar iar cele doua parti, respectiv vanzatorul si cumparatorul merg la banca pentru a realiza transferul bancar.
  Dupa ce au intrat banii in contul vanzatorului, acesta urmeaza a solicita bancii un extras de cont prin care sa dovedeasca ca a incasat suma aferenta tranzactiei.
  Abia dupa ce notarul a primit dovada incasarii sumei de bani, acesta elibereaza atat vanzatorului cat si cumparatorului contractele de cesiune semnate si autentificate de catre notar!


PROGRAMEAZA O INTALNIRE


Faceți o programare din timp. In termen de 48 de ore consultanții noștri te vor contacta, pentru a răspunde la toate întrebările tale și pentru a colecta toate informațiile necesare pentru a pregăti o analiza individuală a spetei solicitate.

Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor

Verificati lista Deciziilor de Compensare prin Puncte 

Vânzarea punctelor ANRP este reglementată prin Legea 165/2013, aceeaşi lege care prevede această metoda de despăgubire, respectiv a puncteor A.N.R.P

Valoarea tuturor punctelor ANRP se poate obţine prin înmulţirea numărului total de puncte emise cu valoarea nominală (1 leu/punct). în prezent au fost emise aproximativ 1.6 miliarde de puncte A.N.R.P.

Asiguram si garantam confidentialitatea datelor ce ne sunt prezentate, pretul si orice alte informatii ce au caracter personal.

Deciziile de compensare prin Puncte ANRP pot fi vândute la preţul pieţii sau păstrate. Preţul punctelor ANRP fluctuează în funcţie de cerere şi ofertă, asa cum functioneaza orice intrument financiar listat pe bursa.